[AUDIO]: Kajian Khusus Asatidzah – Dauroh Asy-Syari’ah ke 14 – 1438H/2017M

 

💽 Rekaman – AUDIO KAJIAN

☑ Kajian Islam Ilmiyyah – Dauroh Asatidzah

🗓 Senin-Jum’at, 30 Syawwal – 4 Dzulqa’dah 1438 H / 24-28 Juli 2017

🕌 Masjid Ma’had Al Anshar Jogjakarta

*

💺 Pemateri : Asy Syaikh Khalid bin Dhahwi Azh Zhafiri  حفظه الله تعالى

📚 Tema Kajian : “KITAB MUKHTASHAR SHAHIH MUSLIM LIL MUNDZIRI”

Download – Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 Sesi 5

**

💺 Pemateri : Asy Syaikh Hamid bin Khamis Al Junaibi  حفظه الله تعالى

📚 Tema Kajian : “KITAB AL IMAN LI ABI ‘UBAID AL QASIM BIN SALLAM”

Download – Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4

**

💺 Pemateri : Asy Syaikh Muhammad bin Ghalib Al ‘Umari  حفظه الله تعالى

📚 Tema Kajian : “KITAB SYARHUS SUNNAH LIL MUZANI”

Download – Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4

**

💺 Pemateri : Asy Syaikh Hisyam Al Hausani  حفظه الله تعالى

📚 Tema Kajian : “KITAB FADHLU ‘ILMI AS SALAF ‘ALA ‘ILMI AL KHALAF”

Download – Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4

**

💺 Pemateri : Asy Syaikh Usamah bin Sa’ud Al ‘Amri  حفظه الله تعالى

📚 Tema Kajian : “KITAB AL HAJJ MIN MANHAJ AS SALIKIN”

Download – Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 Sesi 5 Sesi 6

**

+ Audio Tambahan :

1. Teleconference – Nasehat Asy Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali حفظه الله تعالى

Download – Teleconference

2. Khutbah Jum’at – Asy Syaikh Usamah bin Sa’ud Al ‘Amri  حفظه الله تعالى

Download – Khutbah Jum’at

 


***

✍ Sumber: @Channel Dauroh Nasional
http://daurahnasional.com

 


Related Posts

Next Post

Tanggal Hari Ini

Kategori Rekaman Kajian